Inkubator przetwórstwa lokalnego to zakład przetwórczy, który będzie udostępniany lokalnym rolnikom na potrzeby przetwarzania produktów rolnych pochodzących z ich gospodarstw. Inkubator ma stosowne decyzje jednostki  weterynaryjnej i sanitarno epidemiologicznej. 

Zakład ukierunkowany na:

  • konserwowanie owoców i warzyw poprzez suszenie, pasteryzację itp.,
  • wytwarzanie owocowych i warzywnych przetworów spożywczych np. pasty, przeciery itp.,
  • produkcję dżemów, marmolady i galaretek,
  • produkcję soków z owoców i warzyw,
  • produkcję potraw z owoców i warzyw, takich jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa,
  • produkcję wyrobów piekarskich i mącznych , chleba i bułek, ciast, ciastek, placków, tarty, naleśników, gofrów itp.,
  • produkcję herbat ziołowych (mięty, melisy, rumianku itp.),
  • produkcję wyrobów garmażeryjnych:  pierogi, krokiety, uszka, kluski, naleśniki
    inne, w ramach możliwości.

Ponadto w inkubatorze będzie prowadzona działalność edukacyjna skierowana głównie do jego użytkowników związana z uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w szczególności z zakresu technologii żywienia a także z rozwijaniem własnych zainteresowań, rozwijaniem przedsiębiorczości i wprowadzaniem nowych działalności.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.