Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Inkubator przetwórstwa lokalnego w EGO” mająca na celu wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze EGO oraz utrzymanie go 5 lat od dokonania płatności końcowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.